بازدید مدیرکل از روندکارمسکن گروه جهادی 98/10/19

بازدید مدیرکل از روندکارمسکن گروه جهادی 98/10/19 بازدید مدیرکل استان از طرحهای ساخت مسکن مددجویان توسط گروه جهادی دانشگاه افسری امام حسین(ع) درمنطقه سعدآباددشتستان. عکاس: محمد فلاحت زاده
بازدید مدیرکل از روندکارمسکن گروه جهادی 98/10/19 13
بازدید مدیرکل از روندکارمسکن گروه جهادی 98/10/19 12
بازدید مدیرکل از روندکارمسکن گروه جهادی 98/10/19 8
بازدید مدیرکل از روندکارمسکن گروه جهادی 98/10/19 7
بازدید مدیرکل از روندکارمسکن گروه جهادی 98/10/19 6
بازدید مدیرکل از روندکارمسکن گروه جهادی 98/10/19 5
بازدید مدیرکل از روندکارمسکن گروه جهادی 98/10/19 4
بازدید مدیرکل از روندکارمسکن گروه جهادی 98/10/19 3
بازدید مدیرکل از روندکارمسکن گروه جهادی 98/10/19 2
بازدید مدیرکل از روندکارمسکن گروه جهادی 98/10/19 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.