دکمه موبایل منو

ارتباط با ما


 نشانی : سنندج، بلوار جانبازان، روبروی سایت اداری، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان 
 شماره روابط عمـومی: 087-33244624
  تلفن دبیـرخـانه :  087-33244624
صندوق پستی:  ۵۱۷۳۷-۸۸۸۴۳
 پست الکترونیک:  krs@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان