ارتباط با مدیران استان

محمد رسول شیخی زاده

محمد رسول شیخی زاده

مدیر کل
  • 087-33238405
نصراله محمود پور

نصراله محمود پور

معاون اداری و مالی
  • 33238315
هیوا رحیمی

هیوا رحیمی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 087-33244660
فرشید جهان بین

فرشید جهان بین

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 087-33238810
فرهاد کاظمی

فرهاد کاظمی

معاون حمایت و سلامت
  • 087-33283507
اصغر بنی اردلان

اصغر بنی اردلان

معاون فرهنگی
  • 087-33244648