دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

شیخی زاده

محمد رسول شیخی زاده

مدیر کل
  • 087-33238405
طاهری

رضا طاهری

قائم مقام
  • 087-33281007
ذر ه بینان

فرخ ذر ه بینان

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 087-33283507
رحیمی

هیوا رحیمی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 087-33244660
جهان بین

فرشید جهان بین

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 087-33238810
طوسی

رضا طوسی

معاون اداری و مالی
  • 087-33238315
بنی اردلان

اصغر بنی اردلان

معاون فرهنگی
  • 087-33244648